หน้าหลัก

อบรมเยาวชนแกนนำการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยสหัสขันธ์ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 กลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น / กลุ่มจังหวัดศึกษาธิการภาค 12 กิจกรรม Action Learning 9-10 มิถุนายน 2561 

100625611 100625612
100625613 100625614

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Manit1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม