หน้าหลัก

วันวิทยาศาสตร์

          กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

150825613 150825614
150825612 150825611

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม