หน้าหลัก

วันภาษาไทยแห่งชาติ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 15 สิงหาคม 2561

150825615 150825616
150825617 150825618

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม