คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

วันสถาปนาลูกเสือไทย

          งานลูกเสือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดพิธีแสดงรหัส ทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

010725621 010725622
010725623 010725624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม