คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

วันสถาปนาลูกเสือไทย

          งานลูกเสือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดพิธีแสดงรหัส ทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

010725621 010725622
010725623 010725624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม