หน้าหลัก

แห่เทียนพรรษา

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โดย ท่าน ผอ.มานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นำคณะครู นักเรียน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 กับเทศบาลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์ 

150725621 150725622
150725623 150725624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม