คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

แห่เทียนพรรษา

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โดย ท่าน ผอ.มานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นำคณะครู นักเรียน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 กับเทศบาลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์ 

150725621 150725622
150725623 150725624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม