คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1

          กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

160825621 160825622
160825623 160825624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม