คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

270825621 270825622
270825623 270825624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม