คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

กองทุนออมแห่งชาติ

          งานธนาคารโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ร่วมกับอำเภอสหัสขันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหหรณ์การเกษตร สาขาสหัสขันธ์ จัดโครงการกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)แก่นักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยในการออม โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโส เป็นตัวแทนนายอำเภอสหัสขันธ์ มอบทุนการออมที่ได้รับอนุโมทนาจาก พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) เจ้าอาวาสวันป่าสักวัน ภูกุ้มข้าว สนับสนุนทุนการออมแก่นักเรียนในครั้งนี้ 26 สิงหาคม 2562 

270825625 270825626
270825627 270825628

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม