คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

ประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน

        โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อระดมความคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พร้อมที่จะลงมื้อปฏิบัติการในภาคเรียนที่ 2/2562 ต่อไป 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

301025621 301025622
301025623 301025624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม