คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

อบรมวินัยจราจร

          สถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์ ร่วมกับโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรให้กับนักเรียน เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎจราจรต่อไป 4 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

041125621 041125622
041125623 041125624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม