คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

อบรมวินัยจราจร

          สถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์ ร่วมกับโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรให้กับนักเรียน เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎจราจรต่อไป 4 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

041125621 041125622
041125623 041125624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม