คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

วันสมเด็จพระธีรราชเจ้า

          กองลูกเสือ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระธีรราชเจ้า และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่อยู่ รัชกาลที่ 6 พระบิดาแห่งลูกเสือไทย 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

271125622 271125621
271125623 271125624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม