คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

merry christmas

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวัน Christmas 2020 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านภาษาสากล และให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2562 

251225621 251225622
251225623 251225624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม