คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

วันครู 2563

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีดอกคูน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

160125631 160125632
160125633 160125634

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม