คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

ประเมิน IS

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ( IS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2563

050225632 050225633
050225634 050225635

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม