คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

ประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน

          งานสภานักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 6 กุมภาพันธ์ 2563 

060225631 060225632
060225633 060225634

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม