แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

วันสุนทรภู่

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมบวงสรวงครูกวีศรีสยาม เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี 2559 ณ หน้าเสาธงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

280625591 28062559
280625592 280625593

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..