แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

           งานลูกเสือโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาจัดกิจกรรมตรวจกอง และสวนสนาม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อตั้งลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559

010725591 010725592
010725593 010725594

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..