คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

กีฬาภายใน..วิถีไทสหัสขันธ์

          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  วิถีไทสหัสขันธ์ "ดอกคูนเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านทักษะการกีฬา และส่งเสริมสมรรถนะทางร่างการแก่ผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก  นายชนิพนธ์  สงวนสัตย์  นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 2-4 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสหัสขันธ์ 

0208255901 0208255902
0208255903 0208255904

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..