คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครูและเป็นการคารวะเพื่อมอบเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์

060225591 060225592

060205593 060225594

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..