คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

สัปดาห์อาเซียนและวันวิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

         โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ร่วมกับสหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์  จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์อาเซียนและวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 เพื่อเปิดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และวันวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ภูมิชน  วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสหัสขันธศึกษา

180825591 180825592
180825593 180825594

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม