คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

ปลูกป่า...ท้าฝน

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โดย ผอ.เทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นำคณะครูและนักศึกษาวิชาทหารร่วมโครงการปลูกป่าท้าฝน และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 31 สิงหาคม 2559 ณ สวนสะออน เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3108255901 3108255902
3108255903 3108255904

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม