คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

พิธีไหว้ครู

          กลุ่มกิจการนักเรีนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพที่มีต่อพระคุณครู 8 มิถุนายน 2560 

080625601 080625602
080625603 080625604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

 

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม