คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

          กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการ  21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกีนรติโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

210625601 210625602
210625603 210625604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม