คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

ค่ายคุณธรรม GC

          งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Class) กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง 24-25 มิถุนายน. 2560 ณ วัดพุทธาวาส(หลังภูสิงห์) 

250625601 250625602
250625603 250625604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม