คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

วันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย

           กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระเจ้าอยู้หัวประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย 1 กรกฎาคม วันทีั่ 28 มิถุนายน 2560 ณ สนามโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

280625601 280625602
280625603 280625604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม