คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

ประชุมผู้ปกครอง

           โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาต่าง และไขข้อสงสัยให้กับผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์และการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

280625605 280625606
280625607 280625608

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม